Tijdlijn

Profielfoto van Ilona Wiegman

Inclusief onderwijs: kom je ook?

Op 27 maart organiseren Kentalis College Arnhem en Leerpark Arnhem een werkbezoek met een mooi programma waarin inspireren, informeren en verbinden de speerpunten zijn.
De samenwerking tussen regulier en cluster 2 is een inspirerend voorbeeld van hoe wij onze leerlingen een inclusievere leeromgeving kunnen bieden. Het is goed voor álle leerlingen van de scholen.
De manier waarop de samenwerking in Arnhem is opgezet en georganiseerd is een inspiratie voor andere scholen en samenwerkingsverbanden die zich, in welke vorm dan ook, in (willen) zetten voor inclusiever onderwijs.
Lees het interview in de bijlage, voor meer informatie.

Ga jij mee op werkbezoek? Aanmelden is verplicht en kan via onze website.
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/agenda/werkbezoek-inclusiever-onderwijs-samenwerking-tussen-kentalis-college-arnhem-en-leerpark-arnhem/

De leerlingen van Kentalis hebben een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Leerpark Arnhem biedt vmbo, mbo en praktijk onderwijs. Het is een school waar maatwerk mogelijk is. Het Kentalis College en Leerpark Arnhem werken nauw samen. Kentalis leerlingen krijgen dezelfde stof aangeboden als de reguliere vmbo leerlingen en zitten gedurende hun schoolloopbaan steeds vaker bij elkaar in de klas. Kentalis Leerlingen worden samen voorbereid op de bovenbouw op een reguliere school, werk of vervolgonderwijs. Dit start al in de onderbouw en wordt elk jaar een beetje meer uitgebreid.
Leerpark en Kentalis zijn samen op weg naar inclusiever en organiseren dit door specifiek aanbod, extra voorwaarden, specifieke leerkracht vaardigheden, uitwisseling van expertise, samen puzzelen en flexibiliteit van alle collega’s.

Nieuwsgierig hoe dit is georganiseerd en hoe het er in de praktijk uitziet? Je bent van harte welkom in Arnhem op woensdag 27 maart 2024.

Programma
10.00 – 10.30 uur Kennismakingsrondje
10.30 – 11.15 uur Presentatie en vraaggesprek “samenwerking Leerpark en Kentalis
11.15 – 11.45 uur Circuit;
1. Rondleiding
2. Dialoog gesprek proces naar samenwerking
3. Informatie uitvoer huidige samenwerking en afwegingen hierin
4. Ter invulling
11.45 – 12.30 uur In gesprek met de deelnemers tijdens de lunch