Vraag & Antwoord

Uitgelicht

Weet iemand waar juridische hulp beschikbaar is voor ouders van wie het kind niet naar school kan?
Het gaat met...

Weet iemand waar juridische hulp beschikbaar is voor ouders van wie het kind niet naar school kan?

Het gaat met name over het recht op onderwijs.

Wie heeft er ervaring of tips hoe je een jongen van 11 jaar met dysgrafie het beste kunt voorbereiden op het...

De jongen heeft ook last van slaapproblemen. De dysgrafie geeft behoorlijk wat frustratie al in het basisonderwijs. Bestaat een officiele verklaring zoals bij dyslectie?

Zijn er mensen die ervaring en/of kennis hebben met samenwerkingen tussen het jongerenwerk en primair onderwijs? Ik...

Ik ben op zoek naar informatie, kennis en/of ervaringen met het samenwerken tussen het jongerenwerk en primair onderwijs voor mijn scriptie. Online kan ik best wat informatie vinden over samenwerkingen tussen het jongerenwerk en middelbare scholen, maar ik kan niet veel informatie vinden over...

Hoe krijgt de vakantie invulling bij de (school voorbereidende) behandelgroep van jouw organisatie of gemeente?

Ervaring leert dat er in de vakanties vaak minder kinderen komen bij de school voorbereidende groepen. Dit betekent dat er soms teveel werknemers geroosterd staan en kinderen soms de hele week maar met z'n 2en zijn, wat niet ten goede komt van het sociale aspect. Ik ben benieuwd hoe dit elders in het land...

Bij samenwerking tussen regulier & speciaal onderwijs ontstaat binnen dezelfde leerlinggroepen een steeds grotere...

De toename aan diversiteit in de groepen vraagt van professionals een steeds bredere inzet van kennis en vaardigheden. Zou co-teaching hier positief aan bij kunnen dragen? Of co-teaching in combinatie met grotere groepen? Of ...? Wat blijkt in de praktijk of uit onderzoek succesvol te zijn? Ik ben...

Hoe krijg je een leerling weer terug in de klas, na doorlopen traject van gedragsverandering? Welke organisaties...

Soms heeft een leerling zichzelf door zijn gedrag ongewenst gemaakt bij de leerlingen in een klas. Na een traject van gedragsverandering moet deze leerling wel weer de klas in. Welke systematiek kun je daar op inzetten? Welke organisaties kunnen daarbij eventueel ondersteunen?
Dit gebeurt ook wel bij...

Hoe werken jullie aan inclusiever onderwijs op didactisch gebied?

Veel informatie rondom inclusiever onderwijs gaat over de organisatie ervan. Dat is ook logisch, want daarin zitten voorwaarden om het onderwijs te kunnen realiseren. Maar daarnaast heb je ook te maken met didactische uitdagingen. Wij zijn op zoek naar input over het didactische gedeelte. Bijvoorbeeld:...

Wat zou helpend zijn om jongeren met autisme met succes het regulier (voortgezet) onderwijs te kunnen laten...

Vaak doen de structuur, flexibiliteit en kleinschaligheid van het vso de jongeren met autisme goed. Maar, doordat ze vaak les krijgen via IVIO (afstandsonderwijs) hebben ze een mentor i.p.v. lessen gegeven door vakdocenten. Hierdoor krijgen ze faalangst en komen ze regelmatig niet op school. “Waarom...

Welke tips heb jij voor jouw collega's als het gaat om integrale huisvestingsplannen voor inclusiever onderwijs? En...

In dit filmpje (zie de link hieronder) roept Tanja van Nes (PO raad) op om scholen als integrale opgave te zien.
"Vanuit inzicht en door het bundelen van geldstromen kan er meer dan nu wordt gedacht".

Welke inzichten en aandachtspunten hebben jullie wanneer we kijken naar ‘het schoolgebouw’ en de...

Wat is in jullie initiatief van samenwerking regulier en speciaal onderwijs tot dusver het mooiste succes geweest?...

Er zijn steeds meer initiatieven waarbij regulier en speciaal onderwijs samenwerken. Bij het ene initiatief staat men nog aan het begin, het andere initiatief is al uitgegroeid naar intensieve samenwerking. Veel professionals die hierbij zijn betrokken hebben behoefte aan uitwisseling en leren van elkaar....

Welke methoden of benaderingen gebruik of ken jij om kinderen in de leeftijd van 8-13 jaar (in een residentiële...

Voor ons afstudeeronderzoek binnen de opleiding Social Work zijn we op zoek naar inzichten en ervaringen van professionals over het begeleiden van kinderen (in residentiële instellingen) bij het veilig en verantwoord gebruik van internet en sociale media. Aangezien de kinderen op de groep vaak te maken...

Wie kan helpen of heeft advies over de situatie?Op zoek naar een islamitische psycholoog/hulpverlener die een...

Wie kan dit meisje en gezin helpen?

Situatie: 16 jarig meisje gevlucht uit thuisland door de oorlog. Ze zit momenteel op 3 gymnasium. Excellente cijfers totdat haar oom op de eerste dag van de ramadan door de oorlog kwam te overlijden.. en haar familie dakloos is door bombardementen.Gevolg:...

Wat heeft een jeugdige vanuit jouw perspectief nodig om volwassen te worden en welke methodes gebruik jij om het...

Je wordt 18 en volgens de wet ben je volwassen. 

Volwassen zijn volgens de wet betekent verantwoordlijkheden zoals zorgverzeking betalen, schulden mogen maken, je rijbewijs halen enzovoort. Eigen regie en eigen kracht en dus ook vraaggerichte hulpverlening vanuit de Wmo en Participatiewet. Maar hoe...

Wij zijn op zoek naar oplossingsrichtingen voor de aanpak van het personeelstekort binnen de kinderopvang.
Zijn er...

We denken nu in de richting van een gezamenlijke lokale klas voor de verschillende opvangorganisaties, BSO anders opgeleiden, 50 plussers werven, combineren van werkzaamheden binnen KO en zorg, combinatie van stages jongerenwerk en kinderopvang, groepshulp opleidingstraject, oppasservice van waaruit...

Ik ben benieuwd hoe er landelijk om wordt gegaan met leerplichtige nieuwkomers (AMV) die de motivatie missen om naar...

Ik werk als LPA op de ISK en vind het lastig om de leerplichtwet met deze doelgroep te verenigen. Het gaat om jongeren/kinderen die veelal nog geen verblijfsvergunning hebben, in grote onzekerheid leven en toch aan de regels moeten voldoen. Ik zou ze graag een nuttige daginvulling willen bieden waarbij...

Hoe ervaar jij als jeugdhulp professional de organisatiecultuur-verschillen ('zo doen we het hier eigenlijk altijd')...

Deze vraag maakt deel uit van een veldonderzoek voor een boek dat ik schrijf over de invloed van organisatiecultuur in onderwijs en jeugdhulp op interprofessioneel samenwerken.