Vraag

29 januari 2024
Profielfoto van Sandra de Kroon
Directeur-bestuurder

“Weet iemand waar juridische hulp beschikbaar is voor ouders van wie het kind niet naar school kan?
Het gaat met name over het recht op onderwijs.”

Toelichting

Weet iemand waar juridische hulp beschikbaar is voor ouders van wie het kind niet naar school kan?
Het gaat met name over het recht op onderwijs.

Motivatie

Wij hebben vel te maken met ouders die hier behoefte aan hebben.

Werkgebied

Kinderen en jongeren die niet in staat zijn om naar school te gaan.

Profielfoto van Charlotte Barto
Gedragswetenschapper

Wellicht kan het Samenwerkingsverband iets voor je betekenen. Ik heb hen benaderd toen een client van mij niet naar school ging/kon.
https://www.onderwijsconsulenten.nl/

Profielfoto van Simone van Sichem
Frontoffice veilig thuis/projectmedewerker veilig thuis

leerplichtambtenaar

Profielfoto van Mirjam Damen
Ervaringsdeskundige

Dag Sandra,
Ik heb al veel antwoorden voorbij zien komen echter "Ouders en Onderwijs" nog niet.
Ook bij oudervereniging Balans is veel know how beschikbaar.
Zorg in ieder geval , in alle gevallen dat de leerling niet wordt uitgeschreven van de school.
Ingeschreven blijft de school, cq bestuur vd school, cq samenwerkingsverband verplicht om hun "zorgplicht"uit te oefenen.
https://balansdigitaal.nl/balans-advies/advieslijn
https://balansdigitaal.nl/ondersteuning-bij/schooltrauma
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-ouders-van-thuiszitters-in-verbinding-online-ontmoetingsavond-816557193547
Succes met alles
Mirjam Damen ervaringsdeskundige medewerker bij oudervereniging Balans

Profielfoto van Henk van Rijen
Henk van Rijen
Bewoner

Via advocatenkantoren.nl kun je een advocaat vinden die gespecialiseerd is in het onderwijsrecht.
Zoekterm onderwijsrecht gebruiken.

Profielfoto van Fenneke de Vries
Onafhankelijk clientondersteuner vroeghulp en consulent Okido

Ik zou eens bellen met Matthijs Vermaat. Specialist op gebied van gehandicaptenrecht. In hoeverre jouw specifieke vraag ook onder zijn kennis en ervaring valt weet ik niet, maar dat kan hij je vast vertellen en wie weet kent hij dan iemand bij wie je mogelijk terecht kunt.

Profielfoto van Geert Theloosen
Vrijwilliger

Naast alle goede suggesties is er op het juridisch vlak eventueel nog zinvolle informatie in te winnen bij de belangengroep-lotgenoten rond precies deze problematiek: onderwijsaffaire.nl .

Profielfoto van Haico Mol
Strategisch beleidsmedewerker Jeugd en onderwijs

https://www.onderwijsconsulenten.nl/

Ik benoem deze graag nog even. Meer een bemiddelende rol tussen ouders, kind en onderwijs maar wel vanuit recht op onderwijs. Weten precies hoe het werkt binnen onderwijs.

Profielfoto van Chantal Broekhuis
Bestuurder

Hallo Sandra,

Ik zou iets meer moeten weten over de situatie om gerichter antwoord te geven maar hier alvast een wat algemener antwoord:
- in principe is de school waar het kind ingeschreven staat (als dat zo is) verantwoordelijk voor het onderwijs aan het kind.
- lukt dat door omstandigheden niet dan is passend onderwijs aan zet
Zie ook https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/onderwijs-en-zorg/vastgelopen-op-school
- juridische ondersteuning is te verkrijgen via de rechtstelefoon https://www.rechtstelefoon.nl/overheid/onderwijs
&
https://www.kinderombudsman.nl/onderwerpen/onderwijs

Succes en hartelijke groet Chantal Broekhuis

Profielfoto van Silvia Van Mameren
Kwartiermaker (project en beleidsmedewerker) en gezinswerker

Hoi,
Ik zou contact opnemen met oudervereniging Balans! Zij hebben enorm veel expertise rondom thuiszitters en andere onderwerpen!

https://balansdigitaal.nl/balans-advies/advieslijn

Groet Silvia

Profielfoto van Dieuwko Postema
Dieuwko Postema
Secretaris cliëntenraad sociaal domein Lelystad

In dit geval is het afhankelijk van de inkomsten van ouders. Als ze recht op toevoeging hebben, kunnen ze contact met het juridisch loket opnemen en een verwijzing aanvragen. Ze kunnen ook direct advies bij een advocaat inwinnen en, de advocaat zaken met toevoeging doet, zal die ook hun de weg wijzen. Thomas advocaten te Almere hebben er ervaring mee.


In het geval dat ze te veel verdienen, dan kunnen ze door elke familierecht advocaat laten bijstaan.


Bij twijfel oz ze recht op toevoeging hebben, kunnen ze vrijblijvend advies bij elke advocaat aanvragen.


Er is nog een mogelijkheid, maar het kind moet 12+ zijn en op een niveau van een 12+ kunnen communiceren. Dat is via een kinder advocaat. Deze weg is echter moeilijker.

Vriendelijke groet, cliëntenraad sociaal domein Lelystad

Profielfoto van Anouk Bolsenbroek
Oprichter Inclusionlab

Beste Sandra,

Mocht het om gezinnen met kinderen en jongeren met een beperking gaan, en deelname aan regulier/inclusief onderwijs, dan zou het volgende uitkomst kunnen bieden: https://gehandicaptekind.nl/onze-droom/samen-leren. Hier is een steunpunt voor o.a gezinnen aan verbonden.

Hartelijke groet, Anouk Bolsenbroek, Inclusionlab

Profielfoto van M.J. Mieke Beiler-Christiaanse
Creatief herstelcoach bij Vrije Vlinder www.vrijevlinder.net

Deze naam kreeg ik door van ouders die thuisonderwijs geven aan hun kind:
Peter van Zuidam
Hij is iemand die mensen helpt om kinderen vanuit school naar huis (thuisonderwijs) te krijgen. Meestal gaat dat wel gepaard met een jaar in België wonen, als de mensen uit eigen beweging thuisonderwijs willen gaan geven. Als het kindje thuis is komen te zitten wegens vastlopen dan gaat het weer anders.
https://vanzuidam.nl/
Succes!

Profielfoto van M ten Wolde
Werkbegeleider zorginhoud

Goede ervaringen met de onderwijsconsulenten. https://www.onderwijsconsulenten.nl/

Zij zijn in het leven geroepen toen wet Passend Onderwijs in werking trad. Ze weten veel van de rechten en plichten van scholen en samenwerkingsverbanden. Ze hebben een adviserende, bemiddelende rol.

Profielfoto van Annemieke Becks
(Kinder)revalidatiearts

Ik heb goede ervaringen met jeugdartsen, leerplichtambtenaren en dienst onderwijsconsulenten hierin. Zodat je geen jurist nodig hebt.

Profielfoto van Dunya Vermaat
Trainer & Ervaringsprofessional

Wat zit er achter 'kind niet naar school kán'?
Denk dat dat deels ook de benadering en vervolgstappen bepaalt namelijk

Profielfoto van Joost Van Caam
Bestuurder

beste Sandra,

1.de eerste plek zou het samenwerkingsverband moeten zijn maar daar is misschien al vastgesteld dat een start op een (speciaal onderwijs) school niet passend is https://www.swvamsterdamdiemen.nl/voor-ouders/zit-thuis-gaat-tijdelijk-niet-naar-school
2.Ouders kunnen vervolgens info inwinnen bij het oudersteunpunt: https://www.onderwijsconsument.nl/oudersteunpunt/

Profielfoto van Sabine Apeldoorn
Kwaliteitsmedewerker jeugd

Hoi Sandra,

Ik denk ook aan de leerplichtambtenaar. Deze kan ook meedenken en een jeugdige vrijstellen van onderwijs. Afhankelijk van de vrijstelling is of school (Passend Onderwijs) of de gemeente (Jeugdwet) aan zet om passende ondersteuning in te zetten.

En inderdaad het samenwerkingsverband en de onderwijsconsulenten zoals Margriet aangeeft.

Het is afhankelijk van de vraag en de reden waarom het kind niet naar school kan.

Succes!

Beste Sandra,
is de jeugdarts vanuit de JGZ al betrokken?
Daarmee kan altijd contact gezocht worden voor overleg

Profielfoto van Margriet Appeldorn
Beleidsmedewerker Sociaal Domein/onderwijs

Hallo Sandra,
Wellicht is onderstaande een eerste stap.
Onderwijsconsulenten
De Onderwijsconsulenten ondersteunen ouders, school en het samenwerkingsverband bij het vinden van geschikt onderwijs voor het kind.

Contactgegevens Onderwijsconsulenten
Contactgegevens
Telefoonnummer
(070) 312 28 87
E-mailadres
info@onderwijsconsulenten.nl
Internet
Onderwijsconsulenten
Contact met de Onderwijsconsulenten
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en van 13:30 tot 16.30 uur.

Profielfoto van Annette Hulscher
FloorPlay specialist/logopedist

Maar wat is bijvoorbeeld de reden waarom schoolgang niet mogelijk is?

Profielfoto van Phuong Thang
Jeugdzorgwerker

Leerplichtambtenaar en of Samenwerkingsverband.

Profielfoto van Chiara Bruins
Procesregisseur Jeugdbescherming

Hoi Sandra,

Er zijn verschillende opties die ik ken:
- de overkoepelende organisatie voor primair passend onderwijs waar de school en de gemeente een samenwerking mee heeft (die ook clusteronderwijs aanvragen enz.).
- het wijkteam om schoolvervangende dagvoorziening te zoeken die past of ambulante hulp wanneer de reden dat het kind geen school kan volgen een gedragscomponent heeft
- de ombudsman
- Defence for Children (sowieso erg interessant om eens op hun website te kijken)
Succes!
Groet,
Chiara

Profielfoto van Derya Kucukciliz
Ouder en kind adviseur

Organisaties waar ik aan denk bij vragen en informatie rondom rechten van ouder/kind binnen het onderwijs zijn:
- samenwerkingsverband
- leerplicht
- OCO

Profielfoto van Huseyin Berber
Ambulante hulpverlening

Ik denk dat je beter leerplicht contact opnemen

Profielfoto van Linda Tuinman
Maatschappelijk werker, projectmedewerker

https://jurion.nl/onderwijsrecht/#:~:text=Voor%20al%20uw%20vragen%20over,een%20advocaat%20in%20te%20schakelen.

Dag Sandra, het is niet gratis begrijp ik, maar wel een gematigd tarief.

Profielfoto van Laura Meijer
Doorstroomcoach

Ingrado kan misschien iets betekenen

Profielfoto van Krista Rigtering
Leerplichtambtenaar en docent

Ja, er zijn onderwijsjuristen/advocaten. Als je op google zoekt naar advocaat onderwijsrecht vind je van alles. Je kan natuurlijk ook eerst eens contact opnemen met de onderwijsconsulenten (maar ik schat in dat dat station al gepasseerd is). En natuurlijk ook leerplicht is te benaderen, maar daarvoor geldt hetzelfde als hiervoor.

Profielfoto van Marjanne Dijkstra
GZpsycholoog

Onderwijsconsulenten

Profielfoto van Marja Wilting
Sociaal werker

Naast alles wat er al is genoemd kan wellicht het Juridisch Loket nog worden benaderd voor advies, als het echt gaat om de juridische hulp.

Profielfoto van Hadda Aktaou
Ambulant Hulpverlener

Dag Sandra, is er al contact geweest met het desbetreffende samenwerkingsverband en leerplicht?

Hadda

Profielfoto van Rian Loonen
Manager Jeugdteams

Even een controlevraag; zijn/is de onderwijsconsulent (= onafhankelijk) al ingezet?
Dat kan nl een mooie tussenstap zijn, voordat energie in juridische procedures terecht komt.


Zit een leerling thuis of loopt een leerling met extra ondersteuningsbehoefte vast op school en lukt het de ouders, school en het samenwerkingsverband niet om hiervoor een oplossing te vinden, dan zijn wij er om te helpen!

Samen met de ouders en de leerling, de school, het samenwerkingsverband en eventueel betrokken hulpverleners kijken wij wat het beste bij de leerling past. Onze consulenten maken hierbij gebruik van hun uitgebreide netwerk in de regio, kennis van de wet- en regelgeving, ervaring met het organiseren van maatwerk én het vinden creatieve oplossingen.


Aanmelden

https://www.onderwijsconsulenten.nl/aanmelden/

Profielfoto van Melanie van der Els
Consulent Jeugd

Is leerplicht betrokken?