Over Inclusiever Onderwijs

Er zijn steeds meer inclusieve initiatieven in het land. Denk hierbij aan de samenwerking regulier- en speciaal onderwijs, onderwijs en zorg en de Samen Naar School initiatieven. Uit onderzoek blijkt dat de professionals die hierbij zijn betrokken, behoefte hebben aan uitwisseling en leren van en met elkaar. Daarom faciliteert het Steunpunt Passend Onderwijs verschillende vormen van ondersteuningmogelijkheden, afgestemd op de behoeften van de professionals uit het veld.
Het online platform Inclusiever Onderwijs is één van de vormen van ondersteuning om de uitwisseling tussen professionals te faciliteren en te stimuleren.