Tijdlijn Inclusiever Onderwijs

Profielfoto van Ilona Wiegman

Slotsymposium | Toewerken naar geïntegreerde onderwijsvoorzieningen: wat hebben we geleerd?

Kom op 18 juni 2024 van 13.30 -16.30 uur naar het slotsymposium in Amersfoort en leer van de lessen die in de afgelopen jaren zijn geleerd in het beleids- en praktijkonderzoek naar de geïntegreerde onderwijsvoorzieningen.

Dit vijf jaar durend onderzoek heeft mooie inzichten opgeleverd op het niveau van beleid, cultuur en praktijk. Traditioneel worden verschillende onderwijstypen gefinancierd uit verschillende potjes, waardoor ze zelden vermengd worden. In 2018 opende de overheid echter de deuren voor initiatieven met geïntegreerd onderwijs met de introductie van de beleidsmaatregel ‘Experimenten inclusieve leeromgeving’.
Ontdek tijdens het symposium wat de gevolgen zijn van gemengde groepen van speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs, het werken met symbiose in het vso-vo en nog veel meer.

Christy Tenback legt uit: “Wat we wilden weten in het praktijkonderzoek is wat het mengen van groepen betekent voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren? Wat zijn gevolgen? En dan gaat het enerzijds om leerresultaten, maar anderzijds ook om welbevinden en het zelfbeeld bij leerlingen en de tevredenheid bij ouders en leerkrachten over gemengde groepen.”

Interactieve sessies
Naast de presentatie van de onderzoeksresultaten uit het landelijke onderzoek kun je deelnemen aan twee interactieve sessierondes, waarbij scholen hun kennis en inzichten delen die ze de afgelopen jaren hebben opgedaan in het toewerken naar geïntegreerd onderwijs.

Meer informatie en inschrijven: https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/agenda/slotsymposium-toewerken-naar-geintegreerde-onderwijsvoorzieningen-wat-hebben-we-geleerd/

Profielfoto van Ilona Wiegman

Inclusief onderwijs: kom je ook?

Op 27 maart organiseren Kentalis College Arnhem en Leerpark Arnhem een werkbezoek met een mooi programma waarin inspireren, informeren en verbinden de speerpunten zijn.
De samenwerking tussen regulier en cluster 2 is een inspirerend voorbeeld van hoe wij onze leerlingen een inclusievere leeromgeving kunnen bieden. Het is goed voor álle leerlingen van de scholen.
De manier waarop de samenwerking in Arnhem is opgezet en georganiseerd is een inspiratie voor andere scholen en samenwerkingsverbanden die zich, in welke vorm dan ook, in (willen) zetten voor inclusiever onderwijs.
Lees het interview in de bijlage, voor meer informatie.

Ga jij mee op werkbezoek? Aanmelden is verplicht en kan via onze website.
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/agenda/werkbezoek-inclusiever-onderwijs-samenwerking-tussen-kentalis-college-arnhem-en-leerpark-arnhem/

De leerlingen van Kentalis hebben een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Leerpark Arnhem biedt vmbo, mbo en praktijk onderwijs. Het is een school waar maatwerk mogelijk is. Het Kentalis College en Leerpark Arnhem werken nauw samen. Kentalis leerlingen krijgen dezelfde stof aangeboden als de reguliere vmbo leerlingen en zitten gedurende hun schoolloopbaan steeds vaker bij elkaar in de klas. Kentalis Leerlingen worden samen voorbereid op de bovenbouw op een reguliere school, werk of vervolgonderwijs. Dit start al in de onderbouw en wordt elk jaar een beetje meer uitgebreid.
Leerpark en Kentalis zijn samen op weg naar inclusiever en organiseren dit door specifiek aanbod, extra voorwaarden, specifieke leerkracht vaardigheden, uitwisseling van expertise, samen puzzelen en flexibiliteit van alle collega’s.

Nieuwsgierig hoe dit is georganiseerd en hoe het er in de praktijk uitziet? Je bent van harte welkom in Arnhem op woensdag 27 maart 2024.

Programma
10.00 – 10.30 uur Kennismakingsrondje
10.30 – 11.15 uur Presentatie en vraaggesprek “samenwerking Leerpark en Kentalis
11.15 – 11.45 uur Circuit;
1. Rondleiding
2. Dialoog gesprek proces naar samenwerking
3. Informatie uitvoer huidige samenwerking en afwegingen hierin
4. Ter invulling
11.45 – 12.30 uur In gesprek met de deelnemers tijdens de lunch

Profielfoto van Nathalia Kemble

Oproep! Lessons learned

Ik ben op zoek naar mensen in het onderwijs en andere professionals die werken met jeugd, die hun ervaring met mij wil delen.

Soms blijft een kind of gezin je altijd bij, omdat jij als professional er iets van geleerd hebt. Iets wat je nooit meer moet doen of juist wel, of ontdekt dat het helpen ook in iets heel anders kan zitten. Herken je dit, en wil je jouw opgedane les met mij delen? Stuur mij een bericht ( door op mijn naam te klikken) en dan neem ik contact met je op.

Groetjes, Nathalia

Profielfoto van Ilona Wiegman

SNS Werkbezoek inclusiever onderwijs
25 januari 2024


Kinderen van 4 tot 12 jaar met een meervoudige beperking zijn welkom in de SNS klas van De Kameleon.
Zij leren, spelen en ontwikkelen op hun eigen niveau en in hun eigen groep en maken gebruik van een op maat opgesteld onderwijs- en zorgplan. Daarnaast volgen de kinderen, meestal samen met een begeleider, lessen in de reguliere klassen van de school. Denk hierbij aan het meedoen van de muziekles, de gymles of met rekenen en lezen. Andersom zijn de kinderen van de basisschool natuurlijk ook welkom in de Samen naar School klas om samen activiteiten uit te voeren. Zo leren kinderen met en zonder beperking van en met elkaar.
Theo Molendijk en Evelien van der Heijden vertellen met trots over de resultaten en impact van de SNS klas voor de kinderen van deze klas, de andere leerlingen, ouders en medewerkers van de school. Op De Kameleon werken zij met elkaar aan een inclusieve samenleving. Voor meer informatie, zie: Samen naar School klas (pcpow.nl) én lees het praktijkvoorbeeld in de bijlage.

Tijdens het werkbezoek worden de deelnemers meegenomen in deze inclusieve manier van werken en hoe dit tot stand is gekomen, in samenwerking met allerlei instanties waaronder Stichting het Gehandicapte Kind, en het samenwerkingsverband. Hierbij komen de successen en knelpunten ook aan de orde.
Benieuwd naar de SNS klas bij De Kameleon? Laat je inspireren tijdens het werkbezoek op donderdag 25 januari 2024.

Programma
10.00 – 10.30 uur Kennismakingsrondje
10.30 – 11.15 uur Presentatie door Evelien en Theo over werkwijze Samen naar Schoolklas
11.15 – 11.45 uur Rondleiding school en kijkje in de SamenGoudklas
11.45 – 12.30 uur In gesprek met de deelnemers tijdens de lunch

Inschrijven (kosteloos) kan op onze website:
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/agenda/werkbezoek-inclusiever-onderwijs-de-kameleon-s-gravenzande/

Profielfoto van Ilona Wiegman

Masterclass | Onderwijskundige en pedagogische keuzes rond inclusie - schoolleiders po & vo


Welke onderwijskundige en pedagogische keuzes rond diversiteit en inclusie kun je tegenkomen als schoolleider? En hoe ga je daarmee om binnen je onderwijs, in de coaching van je collega’s en in je schoolomgeving?
In deze actieve masterclass nemen onderzoekers en docenten Sofie Sergeant en Hanne Touw je mee in de zoektocht naar antwoorden op deze lastige vragen.
Sofie Sergeant en Hanne Touw starten de masterclass met het waarom van inclusie: omdat er nu eenmaal sprake is van exclusie. Vervolgens lichten zij enkele concepten (kruispuntdenken, diversiteit, inclusie, inclusief onderwijs) toe en linken deze aan de praktijk.
Sergeant en Touw staan daarnaast stil bij de gewoontes van de inclusieve leraar (voortbouwend op het werk van Lani Florian en Tracy Edwards). Ze lichten toe waarom het werken aan een inclusieve school vraagt om ‘moedige beslissingen’ en ‘heldere communicatie’.
Interactief: De masterclass is interactief van karakter; je wordt uitgedaagd om mee te denken met vragen als: Hoe kunnen wij onze verantwoordelijkheid nemen op die route richting inclusief onderwijs? En: Hoe brengen wij die inclusieve pedagogiek in de praktijk?
Inclusieve pedagogiek vertrekt vanuit de premisse: wat werkt voor kinderen ‘waar iets mee is’, werkt voor veel kinderen. Het denkkader biedt een schoolontwerp waarbij rekening wordt gehouden met de diversiteit in leerstijlen, achtergronden, interesses en uitdagingen.

Voor wie? De masterclass is bedoeld voor schoolleiders uit het po en vo die hun manier van werken en leidinggeven binnen de school op een inclusieve manier willen vormgeven.
Om voldoende ruimte voor interactie en diepgang te waarborgen, kunnen aan deze masterclass maximaal 30 schoolleiders deelnemen.
Deelname geschiedt op basis van volgorde van inschrijving.

Waarom meedoen?
Meer inzicht in de theoretische kaders rond diversiteit en inclusie in het onderwijs
Meer inzicht in begrippen als diversiteit, kruispuntdenken, inclusie, inclusief onderwijs en inclusieve pedagogiek
Handvatten om met een ‘inclusieve bril’ te kijken naar je eigen schoolpraktijk
Handvatten om dilemma’s in je dagelijkse praktijk met collega’s te bespreken

Praktische informatie
Wanneer: 12 december 2023
Tijd: 15.00 – 19.00 uur
Waar: Antropia in Driebergen
Voor wie: schoolleiders po en vo
Kosten: € 100,00
Aanmelden: https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/agenda/masterclass-onderwijskundige-en-pedagogische-keuzes-rond-inclusie/